Actuele informatie

Actuele informatie over getij, neerslag en andere water gerelateerde informatie:

Rijkswaterstaat
Het actuele getij op Texel

KNMI
Neerslagoverschot / tekort

Helpdesk Water
Waterdata en waterberichtgeving

Hollands Noorderkwartier
Debieten, peilen, grondwater, buitenwaterstanden, neerslag etc.

Actueel Hoogtebestand Nederland
Actuele hoogtekaarten

Onderzoeksgegevens Hoogheemraadschap HHNK
Onderzoeksgegevens van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Eindrapport Bureaustudie zoetwatervoorzi…

button-vraag-stellen.png
button-actuele-informatie.png
  • texel-water-slider-_0000_Texel.jpg
  • texel-water-slider-_0001_Texel-20.jpg
  • texel-water-slider-_0002_Texel-18.jpg
  • texel-water-slider-_0004_Texel-12.jpg
  • texel-water-slider-_0003_Texel-14.jpg
  • texel-water-slider-_0006_Texel-3.jpg
  • texel-water-slider-_0005_Texel-8.jpg
  • texel-water-slider-_0007_Texel-2.jpg