Interessante Waterlinks

Er is een aantal sites met informatie die we graag met u willen delen. Mocht u een tip hebben voor een andere site, dan horen we het graag!

Texel waterveilig
Meer informatie over de overstromingsscenario's

Ons Water
Site over ons water in Nederland. Hoe hoog komt het water en wat kan ik zelf doen?

Waddenzee.nl
Heel veel informatie over de Waddenzee

Helpdesk water Rijksoverheid
Informatie over Water vanuit RWS, helpdesk Water

Informatiehuis Water
Een samenwerkingsprogramma binnen de watersector. Samen met waterbeheerders werken ze aan uniforme, toegankelijke en bruikbare informatie over water.

KNMI klimaatinformatie
Metingen, kaarten, grafieken en overzichten

PWN drinkwater
PWN, Informatie en vragen over drinkwater

Waterprogramma
Infographics van het Waterprogramma HHNK 2016 - 2021

Waterkwaliteitsdata
Links naar rapporten

Dijkversterkingsproject Waddenzee
Informatie over dijkversterkingsproject Waddenzeedijk

Waterkwantiteitsdata
Geo-voorziening waterschappen

Waterkwaliteitsdata
KRW waterkwaliteitsportaal

Publieke dienstverlening op de kaart
diverse open data inclusief hoogtekaarten, natuur e.d.

Grondwater en ondergrond TNO
Informatie over grondwater en ondergrond van TNO

Huisje Boompje Beter
Vergroenen van tuinen