Rapporten en onderzoeken

Er is al veel onderzoek gedaan naar Texel en Water voor verschillende doeleinden. Wij willen bestaande rapporten en onderzoeken van de verschillende betrokkenen met elkaar delen.

Algemeen

Texel Water

 • Texel Water; een levend document waarin alle ambities, plannen, ideeën, samenwerkingsintenties en netwerkontwikkeling van de Texelse gemeenschap zijn opgenomen op het gebied van water.

Klimaat

Deltavisie & Structuurvisie

Peilbesluit Texel, toelichting en bijlagen

Onderzoeken en informatie Texel & Water

Boer & Water

Presentaties workshops 2015

Strandpolders (5 maart 2015)


  Eindrapport Bureaustudie zoetwatervoorzi…

  button-vraag-stellen.png
  button-actuele-informatie.png
  • texel-water-slider-_0000_Texel.jpg
  • texel-water-slider-_0001_Texel-20.jpg
  • texel-water-slider-_0002_Texel-18.jpg
  • texel-water-slider-_0004_Texel-12.jpg
  • texel-water-slider-_0003_Texel-14.jpg
  • texel-water-slider-_0006_Texel-3.jpg
  • texel-water-slider-_0005_Texel-8.jpg
  • texel-water-slider-_0007_Texel-2.jpg