Platform

Samenwerken in een netwerk in een veranderend klimaat

Al geruime tijd spannen gemeente en hoogheemraadschap zich in voor een “Watergebiedsprogramma voor een klimaatbestendig Texel”. Dat gebeurt heel gebiedsgericht met een grote inbreng vanuit de bewoners van Texel en de belanghebbenden bij een goed waterbeheer. Kern is dat de lokale belanghebbenden een veel grotere rol krijgen dan gebruikelijk bij de opzet en het beheer van het watersysteem. Dat vereist een actievere houding van deze belanghebbenden, evenals een omslag in het denken bij de reguliere waterbeheerders.

Om het netwerk goed vorm te geven en te borgen dat het ook in de toekomst een rol blijft vervullen is er een belangrijke rol weggelegd voor het Platform Texel Water. Het platform is de spin in het web tussen enerzijds de overheden en anderzijds de samenleving.

Het Platform bestaat uit vertegenwoordigers van:

Organisatie:   Vertegenwoordigd door:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(HHNK)
Maartje Duin
Gemeente Texel Don Boot
Provincie Noord Holland Anneke Houdijk
Logo RWS Rijkswaterstaat Kees Boer
PWM PWN (drinkwaterbedrijf) Jos Dekker
LTO LTO (landbouw) Han van Egmond
Menno Timmer
Arnold Langeveld
ANV de Lieuw Agrarische natuurvereniging (ANV) De Lieuw Ineke Hin
Siebold van Breukelen
Staatsbosbeheer Staatsbosbeheer (SBB) Erik van der Spek
Jan van Assema
Natuurmonumenten Natuurmonumenten (NM) Loran Tinga
Logo Top Ondernemers (TOP) Michel Gregoire (TOP)
Zilt Proefbedrijf Marc van Rijsselberghe