Nieuws

Eindrapport Bureaustudie zoetwatervoorzi…

Ondergrondse waterberging is thema van d…

Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart legde de redactie van de Texelse Courant de negen partijen die meedoen op Texel stellingen voor. Met het verzoek aan te geven of ze het er mee eens zijn, oneens of er neutraal in staan.

Texelse boeren op waterexcursie: ’…

Overtollig zoet regenwater niet lozen op zee, maar tientallen meters diep in de grond vasthouden. Texelse boeren, die in toenemende mate kampen met verdroging en verzilting, zijn daar wel voor te porren. Kan het ook?

Uitnodiging excursie ondergrondse watero…

In samenwerking met TexelWater nodigt LTO Noord KAVB u uit voor een excursie naar 2 projecten met ondergrondse wateropslag. Bij voldoende belangstelling brengen we een bezoek aan projecten in Groningen en Breezand.

Ondergrondse waterbuffer tegen droogte

Texelse boeren zijn opgegroeid met droogte en hebben daarmee leren omgaan. Maar door de klimaatverandering nemen verdroging en verzilting grotere vormen aan en kan de Texelse landbouw op termijn wellicht niet meer concurreren. De oplossing lijkt nu gevonden in de vorm van ondergrondse opslag van zoet water. Zoet water is er in overvloed. In de winter een overschot van 350 mm. Bij het ontbreken van een opslagmogelijkheid wordt het tot dusver in zee gepompt. Terwijl het in voorjaar en zomer zo hard nodig is. Onder de vlag van "Texel Water" hebben de gemeente Texel, de provincie Noord-Holland, de natuurbeheerders en de LTO Noord de handen ineen geslagen om een oplossing te zoeken.

Gebiedsavond Zoete Toekomst voor Texel d…

Gezamenlijk met het hoogheemraadschap, de gemeente Texel, de provincie Noord-Holland, de natuurbeheerders en de LTO Noord is een bureaustudie gestart naar ondergrondse waterberging op Texel.

De waterinnovatie van de zoete stuw

Tijdens prijsuitreiking van de Waterinnovatiedag 2017 is de waterinnovatie van de zoete stuw volop in beeld geweest. Helaas hebben we prijs niet naar het eiland kunnen nemen, maar werd wel een sterke waardering uitgesproken voor het initiatief.

Project op Texel genomineerd voor Wateri…

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is met onder meer een project op Texel, namelijk het project de Zoete Stuw, genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2017 van de Unie van Waterschappen in de categorie ‘Voldoende water’.

Zandzakken voor winkeliers Den Burg

De gemeente heeft zandzakken geregeld voor winkeliers in Den Burg voor het geval zich opnieuw een hoosbui voordoet en niet al het regenwater meteen wegloopt.

​Texel droogste van het land

Waterschaarste veroorzaakt miljoenenschade en leidt tot vraag om grootschalige maatregelen. De Cocksdorp Texel is het droogste stukje van Nederland. Leuk voor de toeristen en strandexploitanten, maar een ramp voor Texelse landbouwers.

Eindrapport Bureaustudie zoetwatervoorzi…

button-vraag-stellen.png
button-actuele-informatie.png
  • texel-water-slider-_0000_Texel.jpg
  • texel-water-slider-_0001_Texel-20.jpg
  • texel-water-slider-_0002_Texel-18.jpg
  • texel-water-slider-_0004_Texel-12.jpg
  • texel-water-slider-_0003_Texel-14.jpg
  • texel-water-slider-_0006_Texel-3.jpg
  • texel-water-slider-_0005_Texel-8.jpg
  • texel-water-slider-_0007_Texel-2.jpg