Uitnodiging excursie ondergrondse wateropslag

In samenwerking met TexelWater nodigt LTO Noord KAVB u uit voor een excursie naar 2 projecten met ondergrondse wateropslag. Bij voldoende belangstelling brengen we een bezoek aan projecten in Groningen en Breezand.

Datum: donderdag 22 februari
Tijd: boot 8.00 uur, planning boot terug 16.30 uur

LTO Noord KAVB afdeling Texel was in 2011 mede-oprichter van TexelWater. TexelWater heeft als doel efficiënter met het schaarse zoete water op Texel om te gaan. Dat heeft geresulteerd in het zoetwaterproject bij Hans en Alphine Smit van hoeve Noorderwaard. Een ander resultaat van Texelwater is de zoete stuw, waarmee het zilte water in de sloot afgevoerd wordt en het zoete water behouden blijft.

Ondergrondse wateropslag

TexelWater heeft door Acacia Water een bureaustudie laten doen naar de mogelijkheden van opslag van zoet water in diepere grondlagen. Dit kan in droge periodes ingezet worden voor landbouw en natuur. Daaruit blijkt dat hiervoor op Texel goede mogelijkheden zijn. Tijdens de informatieavond in december heeft Jouke Velstra over de achtergronden verteld. Naar aanleiding van deze bijeenkomst organiseren wij deze excursie.

Meld u uiterlijk donderdag 15 februari aan via e-mail naar info@texel.ltonoord.nl of telefonisch bij Arnold Langeveld, 06-51422600. Afhankelijk van de bijdragen van sponsors wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd.

Wij hopen op een grote deelname, liever twee bussen dan één!

Met vriendelijke groet,

Bestuur LTO Noord KAVB afdeling Texel & Texelwater