Ondergrondse waterberging is thema van de gemeenteraadsverkiezingen op Texel

Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart legde de redactie van de Texelse Courant de negen partijen die meedoen op Texel stellingen voor. Met het verzoek aan te geven of ze het er mee eens zijn, oneens of er neutraal in staan.

Het doel hiervan is om de kiezer meer duidelijkheid te verschaffen over de standpunten van de verschillende partijen. Ook voor het thema ondergrondse wateropslag van zoet water konden de partijen hun kleuring geven. Hier is onder de politieke partijen op Texel duidelijk draagvlak voor! Kijkt u mee naar onderstaande lijst? De stelling over de ondergrondse opslag van zoet water vindt u helemaal onderaan in de lijst.

kieswijzer.jpg