De waterinnovatie van de zoete stuw

Tijdens prijsuitreiking van de Waterinnovatiedag 2017 is de waterinnovatie van de zoete stuw volop in beeld geweest. Helaas hebben we prijs niet naar het eiland kunnen nemen, maar werd wel een sterke waardering uitgesproken voor het initiatief.

Volgens de jury een eenvoudig en tot de verbeelding sprekend product om de verziltingsproblematiek in sloten aan te pakken. Een wereldwijde problematiek, met name in gebieden waar grote zoetwaterschaarste is. Het is belangrijk dat er oplossingen worden aangedragen om het zoete water beter vast te houden. De zoete stuw betreft een kleinschalige toepassing van een bestaande techniek en daarin zit juist de vernieuwing. Het project is gerealiseerd voor en door de verschillende stakeholders en kenmerkt zich door een betrokken samenwerking van probleemeigenaren.