Gebiedsavond Zoete Toekomst voor Texel door ondergrondse waterberging

Gezamenlijk met het hoogheemraadschap, de gemeente Texel, de provincie Noord-Holland, de natuurbeheerders en de LTO Noord is een bureaustudie gestart naar ondergrondse waterberging op Texel.

Jaarlijks valt er op Texel voldoende neerslag om alle functies van voldoende zoet water te voorzien. Het probleem is echter dat deze neerslag niet valt wanneer er behoefte aan water is. Daarom is ondergrondse wateropslag wellicht een uitkomst. De verkennende studie wordt uitgevoerd door Acacia Water en moet in beeld brengen of, waar en hoe zoet water kan worden opgeslagen op Texel en bovendien wat de effectiviteit en kosten zijn, die hieraan verbonden zijn.

Om theorie ook aan te sluiten op de praktijk is aankomende maandag 18 december, om 20.00 uur in de Stayokay Texel een gebiedsavond. In deze avond willen we toetsen of de oplossingen ook aansluiten op de behoeftes vanuit de uiteindelijke gebruikers.

Het is een openbare bijeenkomst en iedereen is welkom om aan te sluiten bij het gesprek.